Tin tức mới

Month: October 2012

MẹoThủ thuật: Tăng diện tích màn hình sử dụng VS của bạn bằng cách loại bỏ thanh điều hướng HTML

Thanh điều hướng HTML (HTML Navigation Bar) trong VS 2008 Mặc định, khi bạn dùng chế độ chỉnh sửa mã nguồn HTML với VS 2008 và Visual Web Developer 2008 Express thì ngay lập tức có một số các thanh thả xuống được hiển thị phía trên khung soạn thảo HTML: Các trình đơn thả […]

Read More

[Kata] Dò mìn

Cấp độ: Dễ Mô tả vấn đề Bạn đã từng chơi Minesweeper chưa? Đó là một game nhỏ rất thú vị được cung cấp kèm theo một hệ điều hành mà tôi cũng không còn nhớ nổi tên nữa. Mục tiêu của trò chơi là tìm ra tất cả các quả mìn trong một vùng […]

Read More

[Kata] Số La Mã

Giới thiệu về Kata Số La Mã Tôi không tham dự XP2001 của Kent Beck, nhưng tôi tin chắc rằng Kata này đã xuất hiện ở đó. Đây là [Video của Karl Scotland thực hiện Kata này trên Excel tại Agile 2008] và đây là [video của JonJagger thực hiện Kata trên Ruby sử dụng […]

Read More

Mẹo/thủ thuật tìm kiếm và điều hướng với Visual Studio

Đây là bài viết thứ 27 trong loạt bài của tôi viết về VS 2010 và .NET phiên bản 4. Bài viết hôm nay được tiếp nối sau bài “Mẹo debug với Visual Studio 2010” mà tôi đã thực hiện vào tuần trước, tôi sẽ giới thiệu một vài mẹo/thủ thuật hữu ích trong việc tìm […]

Read More

Cài đặt thêm jCalendar cho Netbeans

Khi xây dựng một ứng dụng Java với Swing, bạn thường gặp tình huống ứng dụng của mình yêu cầu người dùng nhập vào ngày tháng. Thông thường bạn sẽ sử dụng JTextField để cho phép người dùng nhập dữ liệu, nếu bạn không biết đến jCalendar hoặc một component nào đó hỗ trợ việc […]

Read More

Tạo giỏ hàng trong ASP.NET

Ngày nay, việc mua hàng qua website đã trở nên quen thuộc với nhiều người và nó mang lại một thị trường mở cho các nhà kinh doanh. Để khách hàng có thể mua hàng qua website của mình, thì họ cần phải xây dựng một website thương mại điện tử. Với vai trò là […]

Read More

Tái cấu trúc mã nguồn: Chuẩn hóa mã

Chuyển các phương thức về lớp phù hợp hơn. Việc di chuyển phương thức giữa các lớp là công việc diễn ra thường xuyên trong tái cấu trúc. Việc di chuyển này giúp cho các lớp có kích thước phù hợp hơn, và các lớp ít phụ thuộc vào nhau mà khả năng hợp tác […]

Read More

Tái cấu trúc mã nguồn: Chia nhỏ mã nguồn

Tách phương thức: Tách từ một phương thức dài lấy một phương thức mới nhỏ hơn. Việc chia từ một phương thức dài thành nhiều phương thức nhỏ sẽ làm mã tốt hơn như: dễ hiểu, để bảo trì, dễ tái sử dụng hơn. Các bước: Tạo phương thức mới có tên phù hợp với […]

Read More

Tái cấu trúc mã nguồn: Trừu tượng hóa

Bao gói các trường của lớp để ép người dùng phải dùng thông các cách truy xuất dán tiếp như các phương thức. Việc bao gói dữ liệu giúp tăng tính an toàn của dữ liệu, che dấu dữ liệu, giúp cho lớp con có thể dễ dàng ghi đè các lấy dữ liệu. Các […]

Read More