Tin tức mới

Java với MongoDB

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cấu hình RockMongo và kết nối đến MongoDB từ một ứng dụng Java.

RockMongo là một giao diện admin để quản lý cơ sở dữ liệu Mongo. (http://code.google.com/p/rock-php/wiki/rock_mongo)

 1. Tiến hành cài XAMPP theo hướng dẫn ở đây.
 2. Mọi người vào địa chỉ (http://rockmongo.com/downloads) để tải file RockMongo v1.1.2 (2012/05/07)

   

 3. Sau khi bạn tải xong file rockmongo-v1.X.X.zip thì bạn copy nó vào thư mục htdocs của xampp.

    

 4. Tiếp đến bạn cần phải tải file php_mongo.dll và copy vào thư mục xamppphpext 

  Địa chỉ : http://downloads.mongodb.org/mongo-latest-php5.3vc9ts.zip


 5. Bạn sau đó mởi file php.ini.

  Thêm vào đoạn sau :  extension=php_mongo.dll như hình mình làm.

   

   

  6. Dừng  Apache và MySql của Xampp và khởi động lại.

  7. Chú ý là để chạy được bạn cần phải chạy file .bat mà bài hôm trước mình đã hướng dẫn tại đây

  8. Bây giờ bạn đã có thể truy cần vào theo địa chỉ http://localhost/rockmongo/index.php?action=login.index

  username và password mặc định là : admin


  9. Tạo 1 csdl để kiểm tra  10. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kết nối đến MongoDB từ một ứng dụng Java.

Chúng ta vào địa chỉ http://www.mongodb.org/downloads để tải về jdbc driver.

11. Chọn ngôn ngữ lập trình Java,  nhấn vào jar và sẽ chuyển tới địa chỉ https://github.com/mongodb/mongo-java-driver/downloads

Ở đây mình chọn bản mới nhất là : mongo-2.7.3.jar — Version 2.7.3

Vậy là các bước chuẩn bị đã xong. Bây giờ mình sẽ tạo một Project bằng Netbeans để làm một ví dụ đơn giản demo cho mọi người. 1 Ứng dụng app đơn thuần và bạn nhớ là phải thêm file jar vào project của mình.

 


Kết quảNhư vậy là mình đã hướng dẫn xong một ví dụ đơn giản làm việc với Mongo sử dụng java. Chúc mọi người thành công và thấy thú vị với MongoDB.

Rock cùng MongoDB nào.

Link tải Project demo: DownLoad

Dương Văn Định


Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.

2 thoughts on “Java với MongoDB

 1. Mongodb là 1 loại csdl thôi mà bạn. Khi đó việc hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình là điều đương nhiên mà 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.