Tin tức mới

Day: June 14, 2017

HTTP – Tổng quan

HTTP là một giao thức tầng ứng dụng (application-level) dùng trong các hệ thống thông tin phân tán, cộng tác và đa phương tiện (hypermedia). Kể từ năm 1990 đây là nền tảng căn bản để giao tiếp dữ liệu trên World Wide Web (WWW – VD: Internet). HTTP là một giao thức chung và […]

Read More

Hướng Đối tượng trong JavaScript cho người mới bắt đầu

Chúng ta sẽ tìm hiểu các vấn đề cơ bản bằng việc tập trung vào Hướng đối tượng trên JavaScript (OOJS) – bài viết này sẽ trình bày căn bản về Lập trình Hướng Đối tượng (OOP), sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách JavaScript mô phỏng các lớp với các hàm tạo (constructor), […]

Read More