Tin tức mới

Day: February 19, 2020

Java 8

Các nguyên tắc thiết kế API cho Java 8

API là “giao diện lập trình ứng dụng”, điều này có nghĩa là bất kỳ chương trình nào mà có thể được dùng bởi những mã lệnh nằm bên ngoài chương trình đó đó đều có thể coi là API. Theo cách hiểu này, bất kỳ khi nào nhà phát triển viết ra một khối […]

Read More