Quý bạn đọc thân mến,

Trong thế giới của các lập trình viên, có những thứ đã trở thành kinh điển, chẳng hạn như những thuật toán kinh điển, những kiến trúc kinh điển, những công nghệ kinh điển, những giao thức kinh điển,… Design Pattern cũng có thể được xếp vào một trong những mảng kinh điển mà các lập trình viên già rơ thường bàn luận đến. Ấn phẩm Tạp chí Lập trình lần này sẽ đề cập đến chủ đề Design Pattern với mong muốn cung cấp cho các lập trình viên một cái “cớ” để một lần nữa tìm hiểu thêm về một mảng rất quan trọng này.

Design Pattern không phải một chủ đề dễ dàng đối với những người mới chân ướt chân ráo làm lập trình. Để có thể hiểu được cặn kẽ và áp dụng được các Design Pattern trong các giải pháp của mình, một lập trình viên cần phải có hiểu biết và kỹ năng tốt về những nền tảng của lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng. Mặc dù vậy, ấn phẩm lần này cũng có một số bài viết có hơi hướng giới thiệu dành cho những người mới lần đầu tiếp xúc với khái niệm Design Pattern.

Thế giới của Design Pattern nói riêng và của Phân tích và Thiết kế Hướng đối tượng (OOAD) nói chung đều rất rộng lớn và luôn luôn thay đổi. Khó để có thể nhanh chóng làm chủ được thế giới đó và luôn ở trạng thái cập nhật nếu chúng ta không dành nhiều thời gian và nỗ lực để tìm hiểu, nghiên cứu và trau dồi những mảng kiến thức và kỹ năng trong thế giới đó. Ấn phẩm lần này cũng kỳ vòng sẽ giúp mọi người một lần nữa tích lũy thêm được những trải nghiệm với Design Pattern.

Ban biên tập cũng rất mong muốn nhận được sự đóng góp nội dung của các lập trình viên về chủ đề này để có thể chia sẻ trên website của Tạp chí Lập trình hoặc đưa vào các ấn phẩm tiếp theo trong tương lai.

Cảm ơn và chúc quý bạn đọc nhiều tiến bộ.

Ban biên tập Tạp chí Lập trình