Nội dung [ẩn]

Giới thiệu

Hot Reload là tính năng tự động chạy lại dự án với bất kì sửa đổi nào vào mã nguồn. Lập trình viên không phải chạy lại dự án một cách thủ công.

Cách thực hiện

Bước 1 — Bổ sung gói thư viện spring-boot-devtools

Đối với dự án dùng Gradle:

compile group: 'org.springframework.boot', name: 'spring-boot-devtools'

Đối dự án dùng với Maven:

<dependency>
    <groupid>org.springframework.boot</groupid>
    <artifactid>spring-boot-devtools</artifactid>
</dependency>

Bước 2 — Cấu hình IntelliJ

  1. Mở mục Settings (Hoặc Preferences trên MacOS) → Build-Execution-Deployment → Compiler
  2. Bật chế độ Build Project Automatically
  3. Bấm tổ hợp phím Ctrl+Shift+A (Windows) hoặc Cmd + Shift + A (MacOS), tìm Registry. Khi hộp thoại Registry hiển thị thì kích hoạt (enable) cấu hình compiler.automake.allow.when.app.running

Bước 3 — Khởi động lại IntelliJ và thưởng thức

Chú ý:

Một số tình huống có thể xảy ra khi sử dụng tính năng Hot Reload là lỗi chạy lại nếu có sử dụng@Autowired trong mã nguồn Spring. Cách giải quyết: dùng phương pháp inject qua contructor thay vì @Autowired .

Author: Đặng Huy Hòa

Đăng ký nhận bộ tài liệu học Java trên 2 trang giấy tại đây

Hãy tham gia nhóm Học lập trình để thảo luận thêm về các vấn đề cùng quan tâm.