Tin tức mới

Day: November 16, 2021

Ấn phẩm DevWorld VOL.1: Thế giới Nghệ nhân Phần mềm

DevWorld là ấn phẩm dành riêng cho cộng đồng lập trình viên Việt Nam, với mục đích xây dựng, chia sẻ và phát triển tri thức về lập trình nói riêng và công nghệ nói chung cho cộng đồng chúng ta. Tiền thân của DevWorld là chuỗi ấn phẩm Tạp chí Lập trình, đã ra […]

Read More