Tin tức mới

Java

Java Class Loader

Java ClassLoader tiến hành nạp một tệp class của java vào máy ảo (JVM). Chỉ đơn giản là như vậy. Đây không phải là khái niệm lớn và phức tạp để hiểu được và mọi nhà phát triển java phải biết về Java Class Loader (bộ nạp lớp java) và cách thức hoạt động của […]

Read More

Câu hỏi và bài tập: Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Câu hỏi Các đối tượng trong thế giới thực chứa____và____. Trạng thái của một đối tượng phần mềm được lưu trữ trong____. Hành […]

Read More

Gói là gì?

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Một gói (package) là một vùng không gian được dùng để tổ chức một nhóm các lớp và các giao diện có liên […]

Read More

Giao diện là gì?

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Như các bạn đã được học, các đối tượng xác định sự tương tác của mình với thế giới bên ngoài thông qua […]

Read More

Kế thừa là gì?

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Kế thừa là gì? Các loại đối tượng khác nhau cũng thường có một số điểm chung giống nhau.Ví dụ như xe đạp […]

Read More

Java trên hai trang giấy

Bạn sắp học Java? Bạn biết Java lâu rồi nhưng cũng khá lâu rồi chưa vọc lại? Tôi sẽ cung cấp cho bạn một loạt các tham chiếu nhanh về Java để giúp bạn kích hoạt lại hoặc có những hình dung căn bản nhất về ngôn ngữ lập trình này. Chỉ với hai trang […]

Read More

Lớp là gì?

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Lớp là gì? Trong thế giới thực, bạn thường thấy nhiều đối tượng riêng lẻ thuộc cùng một loại.Có thể có hàng nghìn […]

Read More

Đối tượng là gì?

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Đối tượng là gì? Các đối tượng là điểm cốt lõi để hiểu về công nghệ hướng đối tượng. Bây giờ hãy nhìn […]

Read More

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng

Các khái niệm trong lập trình hướng đối tượng Đối tượng là gì? Lớp là gì? Kế thừa là gì? Giao diện là gì? Gói là gì? Câu hỏi và bài tập Nếu trước đây bạn chưa từng sử dụng một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào, bạn sẽ cần phải tìm hiểu […]

Read More

Cài đặt thêm jCalendar cho Netbeans

Khi xây dựng một ứng dụng Java với Swing, bạn thường gặp tình huống ứng dụng của mình yêu cầu người dùng nhập vào ngày tháng. Thông thường bạn sẽ sử dụng JTextField để cho phép người dùng nhập dữ liệu, nếu bạn không biết đến jCalendar hoặc một component nào đó hỗ trợ việc […]

Read More