Tin tức mới

Day: May 2, 2013

Tùy biến ListView trong Android

(Tạp chí Lập trình) – Thành phần ListView mặc định được hỗ trợ trong Android SDK rất đơn giản khiến cho việc hiển thị dữ liệu đôi khi trở nên nhàm chán. Danh sách dữ liệu của bạn cần được trình bày một cách trực quan và lôi cuốn hơn. Ví dụ như danh sách […]

Read More