Tin tức mới

NoSQL

Java với MongoDB

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cấu hình RockMongo và kết nối đến MongoDB từ một ứng dụng Java. RockMongo là một giao diện admin để quản lý cơ sở dữ liệu Mongo. (http://code.google.com/p/rock-php/wiki/rock_mongo) Tiến hành cài XAMPP theo hướng dẫn ở đây. Mọi người vào địa chỉ (http://rockmongo.com/downloads) để tải file RockMongo v1.1.2 (2012/05/07) […]

Read More

Giới thiệu và cách cài đặt MongoDB

(Tạp chí Lập trình) – MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) mã nguồn mở “document-oriented” NoSQL. Thay vì cách thức lưu trữ dữ liệu trong các bảng được thực hiện trong các CSDL quan hệ “cổ điển” thì MongoDB lưu trữ dữ liệu theo cấu trúc JSON với “schemas” (MongoDB gọi với […]

Read More