Tin tức mới

Author: admin

Chương 5 - Mảng - Bài tập

Chương 5 – Mảng (Tiếp*)

Nối tiếp Chương 5 – Mảng 7. Bài thực hành Bài 1: Tạo và thao tác với mảng Mục tiêu: Luyện tập tạo mảng, thao tác với mảng. Mô tả: Viết một chương trình JavaScript để thêm vào các phần tử trong một mảng và hiển thị chúng. Giao diện mẫu như sau: Hướng dẫn: […]

Read More
Thuật toán tìm kiếm

Chương 7 – Thuật toán tìm kiếm(Tiếp)

) Thực hiện được các thao tác tìm kiếm dữ liệu một cách hiệu quả 4. Tìm kiếm nhị phân Tìm kiếm nhị phân (binary search) là một giải thuật tìm kiếm nhanh với độ phức tạp thời gian chạy là O(log n). Giải thuật tìm kiếm nhị phân làm việc dựa trên nguyên tắc […]

Read More
Thuật toán tìm kiếm

Chương 7 – Thuật toán tìm kiếm(Tiếp**)

Thực hiện được các thao tác tìm kiếm dữ liệu một cách hiệu quả 7. Bài tập Bài 1: Tìm số điện thoại Cho một danh sách các số điện thoại di động của nhiều nhà mạng khác nhau. Hãy viết một hàm để hiển thị các số di động thuộc nhà mạng Viettel. Bài […]

Read More
Thuật toán tìm kiếm

Chương 7 – Thuật toán tìm kiếm

Thực hiện được các thao tác tìm kiếm dữ liệu một cách hiệu quả 1. Mục tiêu >> Xem thêm: TÀI LIỆU LẬP TRÌNH CĂN BẢN – ĐƠN GIẢN, DỄ HỌC! 2. Giới thiệu Tìm kiếm là một trong những thao tác căn bản nhất khi làm việc với dữ liệu. Tìm kiếm khách hàng, […]

Read More
Chương 5 mảng (tiếp)

Chương 5 – Mảng (Tiếp)

Chương 5 – Mảng 4. Duyệt qua các phần tử của mảng Khi làm việc với mảng, rất thường xuyên chúng ta cần phải duyệt qua các phần tử của mảng. Có một số cách khác nhau để duyệt mảng, trong đó 2 cách phổ biến là sử dụng vòng lặp for hoặc sử dụng […]

Read More
Thuật toán sắp xếp

Chương 8 – Thuật toán sắp xếp

Sắp xếp được dữ liệu theo các trật tự và tiêu chí khác nhau 4. Thuật toán sắp xếp chèn Ý tưởng Sắp xếp chèn (insertion sort) thực hiện sắp xếp một dãy số bằng cách duyệt từng phần tử và chèn phần tử đó vào vị trí thích hợp trong một danh sách con […]

Read More
Thuật toán sắp xếp

Chương 8 – Thuật toán sắp xếp(Tiếp*)_

Sắp xếp được dữ liệu theo các trật tự và tiêu chí khác nhau 7. Bài tập Bài 1: Minh hoạ thuật toán sắp xếp nổi bọt Mục tiêu: Hiểu rõ về cơ chế hoạt động của thuật toán sắp xếp nổi bọt. Mô tả: Hãy hiển thị tất cả các kết quả của từng […]

Read More
chương 5 mảng

Chương 5 – Mảng

Lưu trữ và xử lí nhiều giá trị cùng dạng một cách dễ dàng. 1. Mục tiêu Trình bày được khái niệm mảng Giải thích được mục đích và ý nghĩa của mảng Khai báo và sử dụng được mảng 1 chiều Khai báo và sử dụng được mảng 2 chiều Sử dụng được vòng […]

Read More
Chương 3 (tiếp) bài tập và đáp án

Chương 3 (Tiếp) Bài tập và lời giải

Trước: Chương 3 (Tiếp) Cấu trúc điều kiện 8. Bài thực hành Bài 1: Kiểm tra năm nhuận Mục tiêu: Luyện tập sử dụng cấu trúc điều kiện if. Mô tả: Trong phần này, chúng ta sẽ phát triển một ứng dụng nhằm kiểm tra xem một năm có phải là năm nhuận hay không. […]

Read More
Thuật toán sắp xếp

Chương 8 – Thuật toán sắp xếp

Sắp xếp được dữ liệu theo các trật tự và tiêu chí khác nhau 1. Mục tiêu Liệt kê được các trường hợp áp dụng của thuật toán sắp xếp Trình bày được thuật toán sắp xếp Nổi bọt Cài đặt được thuật toán sắp xếp Nổi bọt Trình bày được thuật toán sắp xếp […]

Read More