Tin tức mới

Day: August 25, 2016

Các nhóm chuyên tâm có năng suất cao hơn

“Năng suất không phải tất cả, nhưng trong dài hạn năng suất gần như là tất cả.” Paul Krugman – Nobel kinh tế học Làm sao để tăng năng suất? Có nhiều phương pháp, công cụ, triết lý khác nhau để giúp chúng ta tăng năng suất làm việc. Bài viết này giới thiệu một cách […]

    Read More