Tin tức mới

Day: August 8, 2020

CÁC MỨC ĐỘ KIỂM THỬ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG KIỂM THỬ CHỨC NĂNG CỦA MỘT PHẦN MỀM

Trong vòng tròn phát triển sản phẩm, kiểm thử phần mềm là bước cuối cùng trước khi sản phẩm đến tay khách hàng. Có rất nhiều mức độ khác nhau trong quá trình kiểm thử. Mỗi mức độ sẽ gồm nhiều phương pháp khác nhau có thể được sử dụng trong quá trình tiến hành […]

Read More