Tin tức mới

Day: September 20, 2020

Giải thích mô hình MVC thông qua … cốc trà đá

1. Nếu bạn từng đi uống trà đá, thì bạn đã hiểu được MVC rồi Model – View – Controller (MVC) là một mô hình thiết kế web hiện đại đã trở nên quá đỗi quen thuộc. Cứ thử bước vào một phòng làm việc của các lập trình viên xem, bạn sẽ bị “dội […]

    Read More