Tin tức mới

Day: July 23, 2012

[PHP] Những dòng code đầu tiên

Nếu bạn chưa cài đặt môi trường để bắt đầu làm việc với PHP, xin quay lại với bài viết Hướng dẫn cài đặt XAMP. Bạn đã sẵn sàng! Nào xin mời bạn mở chương trình “XAMPP Control Panel” và khởi động dịch vụ Apache bằng cách bấm nút “Start”: Trước hết bạn cần tạo một […]

Read More