Trong một số trường hợp khi chúng ta làm việc với Netbeans sau một thời gian thì thường xuất hiện các vấn đề như:

  • chậm,
  • không hiện gợi ý,
  • không design được giao diện trong SWING

Một cách chúng ta hay làm là cài lại Netbeans, nhưng cách này cũng không giải quyết được vấn đề vì các files của Netbeans được lưu trữ  ở hai nơi:

  • Bản cài đặt thường ở trong thư mục Program Files
  • Profile chứa các thông tin cấu hình ở trong thư mục: C:Userstên đăng nhập .netbeans.

Cách đơn giản nhất để ta có một bản Netbeans như vừa mới được cài là xóa Profile cấu hình của bản Netbeans hiện tại đi.