Tin tức mới

Day: July 29, 2012

[PHP]Các cấu trúc lặp

PHP cũng giống với các ngôn ngữ lập trình “tiền bối” đều sử dụng các từ khóa quen thuộc như while, do-while và for cho các cấu trúc lặp. Trong thế giới lập trình, ngoài cấu trúc tuần tự, rẽ nhánh (điều kiện) không thể thiếu được cấu trúc lặp để giải quyết một tình […]

Read More

[MetroApp1] Tổng quan về ứng dụng phong cách Metro

Ứng dụng phong cách Metro là gì ? Ứng dụng phong cách Metro là một loại ứng dụng mới chạy trên nền tảng Windows 8 Release Preview. Bài này sẽ cho bạn biết ứng dụng theo phong cách Metro có gì khác biệt với những ứng dụng desktop truyền thống. Ứng dụng trên một cửa […]

Read More