Ra mắt Học viện Công nghệ Sophia, nơi đầu tiên đào tạo bài bản về AI, Blockchain, Big Data, IoT ở Việt Nam

Chiều ngày 01/08/2018, Học viện Công nghệ Sophia đã chính thức ra mắt dưới sự chứng kiến của các...

Đọc thêm