Tin tức mới

Day: October 12, 2020

Tạp chí lập trình Vol.8 tháng 9/2020

Quý bạn đọc thân mến, Refactoring (Tái cấu trúc), cùng với Clean Code, Automated Testing, TDD, Design Pattern là những chủ đề gần gũi và liên quan chặt chẽ đến nhau, tạo nên một khối nội dung vô cùng hữu ích và thiết thực đối với lập trình viên. Có thể nói rằng đây là […]

Read More