Tin tức mới

Day: October 22, 2020

Sử dụng Lombok để rút gọn code trong Java

Sử dụng Lombok để rút gọn code trong Java

Nội dung [ẩn] Giới thiệu Hãy xem ví dụ sau! Các bước cài đặt Bài viết liên quan Giới thiệu Lombok là một thư viện Java giúp sinh các mã getter & setter tự động. Bên cạnh đó còn hỗ trợ sinh các hàm khởi tạo (constructor) với tham số, hoặc không có tham số. Nếu […]

Read More
Hot Reload với dự án Spring Boot trên IntelliJ

Hot Reload với dự án Spring Boot trên IntelliJ

Nội dung [ẩn] Giới thiệu Cách thực hiện Bước 1 — Bổ sung gói thư viện spring-boot-devtools Bước 2 — Cấu hình IntelliJ Bước 3 — Khởi động lại IntelliJ và thưởng thức Chú ý: Bài viết liên quan Giới thiệu Hot Reload là tính năng tự động chạy lại dự án với bất kì sửa đổi […]

Read More
Xây dựng crawler siêu đơn giản với Java

Xây dựng crawler siêu đơn giản với Java

Nội dung [ẩn] Giới thiệu Một số yêu cầu cơ bản để thực hiện bài tập này: Thiết kế chương trình Mô tả dữ liệu Thiết kế tổng quan Start coding! 1. Xác định các nội dung cần thu thập 1.1. Hướng dẫn bước 1 1.2. Hướng dẫn bước 2 Nhà đất bán Nhà đất cho […]

Read More