Tin tức mới

Month: October 2020

Xây dựng crawler siêu đơn giản với Java

Xây dựng crawler siêu đơn giản với Java

Nội dung [ẩn] Giới thiệu Một số yêu cầu cơ bản để thực hiện bài tập này: Thiết kế chương trình Mô tả dữ liệu Thiết kế tổng quan Start coding! 1. Xác định các nội dung cần thu thập 1.1. Hướng dẫn bước 1 1.2. Hướng dẫn bước 2 Nhà đất bán Nhà đất cho […]

Read More
QUnit — Những bước chân TDD đầu tiên trên JavaScript

QUnit — Những bước chân TDD đầu tiên trên JavaScript

Nội dung [ẩn] TDD là gì? QUnit là gì? Cài đặt QUnit Bài viết liên quan TDD là gì? TDD (Test Driven Development) là một phương thức làm việc, hay một quy trình viết mã hiện đại. Lập trình viên sẽ thực hiện thông qua các bước nhỏ (BabyStep) và tiến độ được đảm bảo liên […]

Read More
Hướng dẫn làm game Easy Math với Javascript

Hướng dẫn làm game Easy Math với Javascript

Chào mọi người, chắc ai đó trong các bạn có biết về game Freaking Math, hay tên đại loại kiểu vậy của trò chơi chọn true false cho phép tính đơn giản rồi nhỉ ? Một trò chơi đơn giản để rèn luyện khả năng tính nhẩm. Mình viết bài này là để hướng dẫn mọi […]

Read More
Kiểm thử đơn vị trong C# với Nunit và .Net Core

Kiểm thử đơn vị trong C# với Nunit và .Net Core

Bài viết sẽ hướng dẫn từng bước xây dựng giải pháp kiểm thử đơn vị. Bài viết này đề cập tới việc kiểm thử một dự án .NET Core. Nội dung [ẩn] Tạo dự án Tạo dự án test Tạo test Thêm tính năng Bài viết liên quan Tạo dự án Tạo một thư mục có […]

Read More
Sử dụng Annotation @RequestMapping trong Spring MVC

Sử dụng Annotation @RequestMapping trong Spring MVC

@RequestMapping là một trong những annotation phổ biến nhất được sử dụng trong các ứng dụng Web Spring. Annotation này ánh xạ các HTTP request tới các phương thức xử lý của MVC và REST controller. Trong bài này, chúng ta sẽ thấy mức độ linh hoạt của annotation @RequestMapping khi được sử dụng để […]

Read More

Tạp chí lập trình Vol.8 tháng 9/2020

Quý bạn đọc thân mến, Refactoring (Tái cấu trúc), cùng với Clean Code, Automated Testing, TDD, Design Pattern là những chủ đề gần gũi và liên quan chặt chẽ đến nhau, tạo nên một khối nội dung vô cùng hữu ích và thiết thực đối với lập trình viên. Có thể nói rằng đây là […]

Read More