Chào các bạn, việc viết các XML schema là một việc khá khó khăn nếu không có sự trợ giúp của các công cụ hỗ trợ. Mặc định thì Netbeans không bao gồm tính năng hỗ trợ tạo XML schema nhưng chúng ta có thể tự cài đặt thêm cho nó bằng các Plugin có sẵn. Bài viết này mình sẽ giới thiệu với các bạn các bước để thực hiện điều đó:

Bước 1: Chọn Plugins trên Tools


Bước 2: Vào mục Settings chọn Add


Bước 3: Điền tên bất kỳ vào mục Name và copy đường dẫn sau vào mục URL:

Đối với Netbeans 6.9: http://dlc.sun.com.edgesuite.net/netbeans/updates/6.9/uc/m1/dev/catalog.xml.gz

Đối với Netbeans 7: http://dlc.sun.com.edgesuite.net/netbeans/updates/7.0/uc/m2/dev/catalog.xml.gz

Nhấn OK và đợi vài giây để chương trình tải plugin về.


Bước 4: Chọn thẻ Available Plugins và chọn cài đặt các plugin như trong hình


Bước 5: Cài đặt



Bước 6: Sau khi kết thúc cài đặt bạn test thử bằng cách tạo 1 file mới trong 1 project bất kỳ, chọn mục xml, giờ thì có thêm loại file XML Schema rồi nhé



 Nguyễn Thị Linh, Student at FPT-Aptech