[TapChiLapTrinh] Bạn là dân đam mê lập trình web? Chắc bạn đã nghe nhiều đến hai kỹ thuật này rồi nhỉ?

  • Adaptive Web Design (AWD)
  • Responsive Web Design (RWD)

Có thể bạn có đôi chút nhầm lẫn hoặc phân vân khi nghĩ tới chúng, để giúp bạn làm sáng tỏ hơn sự khác nhau giữa AWD và RWD mời bạn xem Infographic dưới đây:

AdaptiveWebDesignvsResponsiveWebDesign_vi

Nguồn: http://visual.ly/adaptive-web-design-vs-responsive-web-design