Quý bạn đọc thân mến,

Phát triển sản phẩm theo tư duy Agile đã và đang là một xu hướng phổ biến ngày nay, chủ đề này đã được đề cập ở trong Vol 4 của Tạp chí Lập trình. Trong Vol 5 này, chúng ta sẽ cùng tiếp nối mạch đó bằng việc tìm hiểu về Agile Testing – một khía cạnh không thể thiếu khi chúng ta muốn triển khai thành công các phương pháp phát triển Agile.

Trong một mô hình phát triển theo tinh thần Agile, chúng ta mong muốn chuyển giao sản phẩm nhanh và thường xuyên mà vẫn đảm bảo được tính ổn định của sản phẩm. Như vậy, với các cách thức làm việc cũ – trong đó khâu kiểm thử được dành riêng cho các tester sau khi các lập trình viên đã hoàn thành nhiệm vụ của mình – đã không còn phù hợp, bởi vì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian chờ đợi, và đồng thời kéo dài khoảng thời gian từ lúc bắt đầu phát triển một tính năng cho đến lúc bàn giao nó. Agile testing hướng đến việc đưa hoạt động kiểm thử lên song song với hoạt động phát triển các tính năng với mục đích cuối cùng là nhanh chóng phát hành được các tính năng đó và đảm bảo được sự ổn định của sản phẩm.

Vai trò của lập trình viên giờ đây cũng đã khác đi rất nhiều, trong đó nổi bật nhất là để ý nhiều hơn đến tư duy sản phẩm, tư duy phục vụ người dùng, tập trung nhiều hơn đến nghiệp vụ ngay từ sớm, và đồng thời sử dụng được các nền tảng và công cụ hỗ trợ triển khai kiểm thử, nhất là kiểm thử tự động.

Tạp chí Lập trình kỳ vọng rằng ấn phẩm lần này sẽ cung cấp cho các bạn lập trình viên những góc nhìn đầy đủ nhất về Agile test- ing, và đồng thời giúp mọi người có những định hướng và lộ trình trong việc bổ sung năng lực của mình để đáp ứng được nhu cầu của thời kỳ mới.

Ban biên tập rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn đọc để có thể mở ra nhiều hướng thảo luận sâu hơn về chủ đề này.

Trân trọng.

Ban biên tập Tạp chí Lập trình