Ngôn ngữ lập trình bậc thấp, thường được gọi là ngôn ngữ mẹ đẻ của máy tính, là một loại ngôn ngữ lập trình. Nó rất gần với việc viết các hướng dẫn máy thực tế và nó liên quan đến các thành phần và ràng buộc phần cứng của máy tính. 

Nó hoạt động để kiểm soát ngữ nghĩa hoạt động của máy tính và cung cấp rất ít hoặc không cung cấp các ý tưởng lập trình trừu tượng. Trái ngược với ngôn ngữ lập trình bậc cao được sử dụng để lập trình phần mềm, code bậc thấp không thể đọc được bằng con người và nó thường khó hiểu. Hợp ngữ và ngôn ngữ máy là hai ví dụ về ngôn ngữ lập trình bậc thấp.

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì

Mục tiêu chính của ngôn ngữ lập trình bậc thấp là sử dụng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như PHP , C# và Swift để xây dựng các chương trình phần mềm và tập lệnh vận hành, quản lý và sửa đổi kiến ​​trúc tập lệnh và phần cứng của máy tính. 

Mã nguồn có thể được tạo và chỉnh sửa bởi lập trình viên phần mềm bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao với sự trợ giúp của trình soạn thảo văn bản cơ bản hoặc IDE lập trình. Tuy nhiên, CPU không thể nhận dạng code trực tiếp. Trước đó, code được biên dịch thành ngôn ngữ bậc thấp.

Các ngôn ngữ lập trình bậc thấp có lợi thế vì các chương trình và ứng dụng được viết bằng chúng có thể được thực thi trực tiếp trên phần cứng máy tính mà không cần thông dịch hoặc phiên dịch. 

Ngoài ra, các ứng dụng và chương trình này có thể chạy với dung lượng bộ nhớ rất nhỏ cũng như rất nhanh. Tuy nhiên, họ cần có kiến ​​thức sâu hơn về ngôn ngữ máy; do đó, chúng có thể khó sử dụng.

Hợp ngữ bao gồm các lệnh như ADD (thêm), SUB (trừ) và MOV (di chuyển). Các lệnh này chịu trách nhiệm thực hiện các thao tác cơ bản, chẳng hạn như thực hiện các phép tính và di chuyển các giá trị vào các thanh ghi bộ nhớ. Bằng cách sử dụng một trình dịch hợp ngữ, ngôn ngữ hợp ngữ có thể được dịch sang ngôn ngữ máy.

Mức thấp nhất của ngôn ngữ máy tính là ngôn ngữ máy hoặc mã máy, bao gồm mã nhị phân. Biên dịch mã nguồn bậc cao cho một bộ xử lý nhất định thường được sử dụng để tạo mã ngôn ngữ máy. Hầu hết các lập trình viên không bao giờ yêu cầu sửa đổi hoặc thậm chí xem mã máy. Chỉ lập trình viên xây dựng hệ điều hành và trình biên dịch phần mềm mới cần xem mã máy.

Ngôn ngữ lập trình là gì Liệu có khó phân biệt

C hay C++ có phải là ngôn ngữ lập trình bậc thấp không?

Các ngôn ngữ lập trình C và C++ thuộc danh mục ngôn ngữ cấp trung. Các ngôn ngữ cấp thấp cung cấp ít hoặc không có sự trừu tượng hóa các khái niệm lập trình, trong khi các ngôn ngữ lập trình C và C++ cung cấp mức độ trừu tượng thấp nhất đối với hiệu suất và hiệu quả với số tiền ít nhất. 

Những trừu tượng này như macro, hàm lambda, lớp giúp lập trình viên sử dụng chức năng phức tạp trong lập trình mà không cần viết code phức tạp hơn. Vì lý do này, ngôn ngữ C và C++ được coi là ngôn ngữ lập trình bậc thấp hơn, nơi hiệu suất tối đa là tối quan trọng. Tuy nhiên, sự trừu tượng hóa là cần thiết để giữ cho code có thể duy trì và dễ đọc.

Lập trình cấp thấp bằng ngôn ngữ lập trình bậc cao

Ngôn ngữ lập trình bậc thấp là gì

Vào cuối những năm 1960, các ngôn ngữ lập trình bậc cao như ALGOL mở rộng, PL/S, BCPL, BLISS và C đã cung cấp một số quyền truy cập vào các chức năng lập trình cấp thấp. Cách tiếp cận nhúng code hợp ngữ trong ngôn ngữ bậc cao được gọi là hợp ngữ nội tuyến. 

Ngoài ra, một số ngôn ngữ này chứa các chỉ thị tối ưu hóa trình biên dịch phụ thuộc vào kiến ​​trúc, cho phép trình biên dịch tùy chỉnh việc sử dụng kiến ​​trúc bộ xử lý đích.

Sự khác biệt giữa ngôn ngữ lập trình bậc cao và bậc thấp

Sự khác biệt chính giữa ngôn ngữ lập trình bậc cao và bậc thấp là code cấp cao dễ đọc, diễn giải và xây dựng hơn mã máy. Mặt khác, máy móc có thể dễ dàng giải thích ngôn ngữ bậc thấp so với con người.

C, C++, Java , Python , v.v. là những ví dụ về ngôn ngữ lập trình bậc cao. Hãy xem ngôn ngữ lập trình bậc cao và bậc thấp khác nhau như thế nào:

Ngôn ngữ lập trình bậc caoNgôn ngữ lập trình bậc thấp
Nó là một ngôn ngữ lập trình theo nghĩa thân thiện với người dùng.Nó là một loại ngôn ngữ thân thiện với máy móc.
Những ngôn ngữ này được coi là bộ nhớ kém hiệu quả hơn.Những ngôn ngữ này được coi là bộ nhớ hiệu quả cao.
Nó là đơn giản để hiểu.Thật khó để hiểu.
Thật đơn giản để khắc phục sự cố.So sánh, nó là phức tạp để gỡ lỗi.
Thật dễ dàng để theo kịp với.So sánh, rất khó để duy trì.
Ngôn ngữ lập trình bậc cao là di động.Ngôn ngữ lập trình bậc thấp không di động được.
Nó tương thích với tất cả các hệ điều hành.Nó hoàn toàn phụ thuộc vào máy.
Để dịch, cần có trình biên dịch hoặc trình thông dịch.Để dịch, nó sẽ cần một trình biên dịch chương trình.
Nó thường được sử dụng trong lập trình.Nó không còn được sử dụng rộng rãi trong lập trình nữa.

Kết luận

Tôi hy vọng bài viết này sẽ hữu ích cho bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, tôi rất sẵn lòng trợ giúp!

Các bạn có thể tham khảo các bài viết hay về lập trình tại đây!