Tiếp tục với chuỗi bài hướng dẫn triển khai các event của scrum. Hôm nay, mình sẽ hướng dẫn mọi người triển khai một buổi Sơ kết Sprint.

Thời gian diễn ra Sơ kết Sprint

Diễn ra sau khi kết thúc sprint, đóng khung 1h đối với sprint 1 tuần. Đối với sprint dài hơn thì cần nhiều thời gian hơn.

Thành phần tham dự

  • Bắt buộc: Nhóm phát triển, Product Owner (PO), ScrumMaster (SM)
  • Không bắt buộc: Các bên liên quan được PO mời.

Mục đích

Thanh tra và thích nghi liên quan sản phẩm đang phát triển. Kết thúc sprint lộ trình sản phẩm và Product backlog có thể được điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển mới.

Nội dung

1/ Product Owner trình bày mục tiêu sprint

PO giới thiệu các bên liên quan được PO mời để tham dự buổi Sơ kết (nếu có).

Tiếp theo, PO trình bày ngắn gọn về những hạng mục đã được lựa chọn để phát triển trong sprint đã hoàn thành hay chưa.

2/ Nhóm phát triển trình diễn phần tăng trưởng

Nhóm giới thiệu về tính năng và trình diễn thành quả của sprint vừa rồi. Nhóm sắp xếp để các bên liên quan tham dự buổi họp dùng thử sản phẩm.

3/ Product Owner và các bên liên quan đưa ra nhận xét và phản hồi

PO phản hồi những hạng mục nào hoàn thành hạng mục nào cần phát triển tiếp trong sprint tới.

Sau đó, tất cả mọi người tham gia thảo luận và đóng góp cho sản phẩm. Product Owner và Nhóm Phát triển ghi nhận những ý kiến này. Product Backlog và Kế hoạch Phát hành có thể được thay đổi nếu cần thiết để phù hợp hơn với tình hình mới.

Author: Thái Thị Duyên


Đọc thêm các bài chia sẻ khác tại đây

Đăng ký nhận bộ tài liệu kỹ năng dành cho lập trình viên (video hướng dẫn + slide) tại đây